Newlando - Vật liệu xây dựng hoàn thiện - Thi công tận tâm, Chất lượng

Menu

Uy tín - Tận tâm

phone-icon

Giỏ hàng của tôi
Chương trình khuyến mại tháng 11/2018:
1. Đối với Keo miết mạch Mova:
- Đơn hàng 20kg tặng 4kg cùng loại: Dưới 15kg miết mạch không được xét khuyến mại. Trên 20kg miết mạch, cứ phát sinh thêm 5kg sẽ tặng 1kg cùng loại.
- Đơn hàng 1 tấn keo miết mạch tặng 400kg cùng loại: Trên 1 tấn miết mạch, cứ phát sinh thêm 10kg thì tặng 4kg cùng loại. 
2. Đối với Keo dán gạch Mova:
* Đối với sản phẩm MTM, MTM-1:
- Đơn hàng "50 bao tặng 10 bao" : Phát sinh 5 bao tặng 1 bao cùng loại
- Đơn hàng "200 bao tặng 50 bao" : Phát sinh 4 bao tặng 1 bao cùng loại
* Đối với sản phẩm MTA-FL, MTAFLW, MTA, MTAW, MFTA-1, MFTA:
- Đơn hàng "40 bao tặng 10 bao" : Phát sinh 4 bao tặng 1 bao cùng loại
- Đơn hàng "150 bao tặng 50 bao" : Phát sinh 3 bao tặng 1 bao cùng loại.
Áp dụng: Từ 16/11 - 30/11/2018

Keo dán gạch đá Mova

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

22 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

22 mục