Newlando - Vật liệu xây dựng hoàn thiện - Thi công tận tâm, Chất lượng

Menu

Uy tín - Tận tâm

phone-icon

Giỏ hàng của tôi

Chậu rửa bát

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

426 mục

Chậu rửa bát Teka MT-UNIVERSO 792B Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-UNIVERSO 792B

Giá đặc biệt 3,825,000 ₫ Regular Price 4,499,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-UNIVERSO 79 1B 1D Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-UNIVERSO 79 1B 1D

Giá đặc biệt 2,760,000 ₫ Regular Price 3,245,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-UNIVERSO 90 GT Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-UNIVERSO 90 GT

Giá đặc biệt 12,710,000 ₫ Regular Price 14,949,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-UNIVERSO 79 2B Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-UNIVERSO 79 2B

Giá đặc biệt 3,825,000 ₫ Regular Price 4,499,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-UNIVERSO 2B 1D GT Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-UNIVERSO 2B 1D GT

Giá đặc biệt 12,900,000 ₫ Regular Price 15,169,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-UNIVERSO 1 1/2B 1D Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-UNIVERSO 1 1/2B 1D

Giá đặc biệt 3,638,000 ₫ Regular Price 4,279,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-STYLO SINK 1B.1D Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-STYLO SINK 1B.1D

Giá đặc biệt 2,665,000 ₫ Regular Price 3,135,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-STYLO 2B Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-STYLO 2B

Giá đặc biệt 3,640,000 ₫ Regular Price 4,279,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-STYLO 2B 1D Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-STYLO 2B 1D

Giá đặc biệt 5,600,000 ₫ Regular Price 6,589,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-STYLO 1B Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-STYLO 1B

Giá đặc biệt 1,955,000 ₫ Regular Price 2,299,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-STYLO 1B.1D Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-STYLO 1B.1D

Giá đặc biệt 2,665,000 ₫ Regular Price 3,135,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-STAGE 80P 2B 1D Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-STAGE 80P 2B 1D

Giá đặc biệt 10,275,000 ₫ Regular Price 12,089,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-STAGE 45 1B 1D Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-STAGE 45 1B 1D

Giá đặc biệt 5,700,000 ₫ Regular Price 6,699,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-STAGE 2B Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-STAGE 2B

Giá đặc biệt 7,100,000 ₫ Regular Price 8,349,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-STAGE 2B S/STEEL Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-STAGE 2B S/STEEL

Giá đặc biệt 7,100,000 ₫ Regular Price 8,349,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-PRINCESS SINK 1 1/2B 1D Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-PRINCESS SINK 1 1/2B 1D

Giá đặc biệt 3,544,000 ₫ Regular Price 4,169,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-PREMIUM 2B Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-PREMIUM 2B

Giá đặc biệt 6,820,000 ₫ Regular Price 8,019,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-PREMIUM 2B 1D Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-PREMIUM 2B 1D

Giá đặc biệt 8,415,000 ₫ Regular Price 9,900,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-NERISSA 1B1D REWW/WATE SYPHON Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-NERISSA 1B1D REWW/WATE SYPHON

Giá đặc biệt 2,720,000 ₫ Regular Price 3,200,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-ISINK 95 DX Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-ISINK 95 DX

Giá đặc biệt 23,460,000 ₫ Regular Price 27,599,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-FRAME 2B 1/2D RIGHT Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-FRAME 2B 1/2D RIGHT

Giá đặc biệt 19,252,000 ₫ Regular Price 22,649,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-FRAME 2 1/2D RIGHT Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-FRAME 2 1/2D RIGHT

Giá đặc biệt 19,250,000 ₫ Regular Price 22,649,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-FRAME 1B 1D PLUS RIGHT Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-FRAME 1B 1D PLUS RIGHT

Giá đặc biệt 14,866,000 ₫ Regular Price 17,490,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-EXPRESSION 2B 86 Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-EXPRESSION 2B 86

Giá đặc biệt 10,285,000 ₫ Regular Price 12,100,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-EXPRESSION 2B 1D Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-EXPRESSION 2B 1D

Giá đặc biệt 11,126,000 ₫ Regular Price 13,090,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-EXPRESSION 1 1/2B 1D* Details -19%

Chậu rửa bát Teka MT-EXPRESSION 1 1/2B 1D*

Giá đặc biệt 6,490,000 ₫ Regular Price 8,047,600 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-DR-80.2B Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-DR-80.2B

Giá đặc biệt 2,975,000 ₫ Regular Price 3,500,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-DR-80 1B.1D Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-DR-80 1B.1D

Giá đặc biệt 2,490,000 ₫ Regular Price 2,930,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-CUADRO 2B 1D Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-CUADRO 2B 1D

Giá đặc biệt 9,810,000 ₫ Regular Price 11,539,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-Cosmos 2B S/ST Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-Cosmos 2B S/ST

Giá đặc biệt 6,162,000 ₫ Regular Price 7,249,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-Cosmos 2B 1D Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-Cosmos 2B 1D

Giá đặc biệt 10,370,000 ₫ Regular Price 12,199,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-CLASSIC 1160.500.2B 1D Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-CLASSIC 1160.500.2B 1D

Giá đặc biệt 6,965,000 ₫ Regular Price 8,195,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-CLASSIC 860.500.2B Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-CLASSIC 860.500.2B

Giá đặc biệt 6,220,000 ₫ Regular Price 7,315,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-CLASSIC 860.500.1B.1D Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-CLASSIC 860.500.1B.1D

Giá đặc biệt 4,200,000 ₫ Regular Price 4,950,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-CLASSIC 2B 1D Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-CLASSIC 2B 1D

Giá đặc biệt 6,965,000 ₫ Regular Price 8,195,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-CLASSIC 2 1/2B 1D Details -15%

Chậu rửa bát Teka MT-CLASSIC 2 1/2B 1D

Giá đặc biệt 8,320,000 ₫ Regular Price 9,790,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-CLASSIC 2 1/2 B Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-CLASSIC 2 1/2 B

Giá đặc biệt 7,340,000 ₫ Regular Price 8,635,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-CENTROVAL 45 Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-CENTROVAL 45

Giá đặc biệt 2,330,000 ₫ Regular Price 2,739,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-CENTROVAL 1B Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-CENTROVAL 1B

Giá đặc biệt 2,330,000 ₫ Regular Price 2,739,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-BE 40.40 Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-BE 40.40

Giá đặc biệt 2,235,000 ₫ Regular Price 2,629,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-BE 2B 845 RHD Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-BE 2B 845 RHD

Giá đặc biệt 7,153,000 ₫ Regular Price 8,415,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-BE 2B 785 Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-BE 2B 785

Giá đặc biệt 6,780,000 ₫ Regular Price 7,975,000 ₫
Chậu rửa bát Teka MT-ANGULAR 2B Details -14%

Chậu rửa bát Teka MT-ANGULAR 2B

Giá đặc biệt 6,162,000 ₫ Regular Price 7,249,000 ₫
Chậu rửa bát Taka MT-TK-8848 Details -27%

Chậu rửa bát Taka MT-TK-8848

Giá đặc biệt 2,320,000 ₫ Regular Price 3,200,000 ₫
Chậu rửa bát Taka MT-TK-7748 Details -22%

Chậu rửa bát Taka MT-TK-7748

Giá đặc biệt 2,240,000 ₫ Regular Price 2,900,000 ₫
Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8945C Details -24%

Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8945C

Giá đặc biệt 2,240,000 ₫ Regular Price 2,980,000 ₫
Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8647C Details -24%

Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8647C

Giá đặc biệt 2,240,000 ₫ Regular Price 2,980,000 ₫
Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8643C Details -25%

Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8643C

Giá đặc biệt 2,085,000 ₫ Regular Price 2,780,000 ₫
Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8634AT Details -25%

Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8634AT

Giá đặc biệt 2,055,000 ₫ Regular Price 2,740,000 ₫
Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8550C Details -24%

Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8550C

Giá đặc biệt 2,240,000 ₫ Regular Price 2,980,000 ₫
Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8245C Details -24%

Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8245C

Giá đặc biệt 2,240,000 ₫ Regular Price 2,980,000 ₫
Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8044C Details -25%

Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-8044C

Giá đặc biệt 2,085,000 ₫ Regular Price 2,780,000 ₫
Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-7643C Details -25%

Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-7643C

Giá đặc biệt 1,860,000 ₫ Regular Price 2,480,000 ₫
Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-7643BT Details -25%

Chậu rửa bát Sevilla MT-SV-7643BT

Giá đặc biệt 1,860,000 ₫ Regular Price 2,480,000 ₫
Chậu rửa bát Nardi MT-LIR1R Details -10%

Chậu rửa bát Nardi MT-LIR1R

Giá đặc biệt 8,640,000 ₫ Regular Price 9,600,000 ₫
Chậu rửa bát Nardi MT-LIR1JB Details -10%

Chậu rửa bát Nardi MT-LIR1JB

Giá đặc biệt 8,640,000 ₫ Regular Price 9,600,000 ₫
Chậu rửa bát Nardi MT-LIL1162R Details -10%

Chậu rửa bát Nardi MT-LIL1162R

Giá đặc biệt 14,310,000 ₫ Regular Price 15,900,000 ₫
Chậu rửa bát Nardi MT-LIL1162N Details -10%

Chậu rửa bát Nardi MT-LIL1162N

Giá đặc biệt 14,310,000 ₫ Regular Price 15,900,000 ₫
Chậu rửa bát Nardi MT-LIL862R Details -10%

Chậu rửa bát Nardi MT-LIL862R

Giá đặc biệt 12,060,000 ₫ Regular Price 13,400,000 ₫
Chậu rửa bát Nardi MT-LIK1162JB Details -10%

Chậu rửa bát Nardi MT-LIK1162JB

Giá đặc biệt 16,110,000 ₫ Regular Price 17,900,000 ₫
Chậu rửa bát Nardi MT-LIK862JB Details -10%

Chậu rửa bát Nardi MT-LIK862JB

Giá đặc biệt 13,140,000 ₫ Regular Price 14,600,000 ₫
Chậu rửa bát Nardi MT-LIG1162N Details -10%

Chậu rửa bát Nardi MT-LIG1162N

Giá đặc biệt 31,950,000 ₫ Regular Price 35,500,000 ₫

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8818

Giá đặc biệt 10,850,000 ₫ Regular Price 12,055,000 ₫

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8817

Giá đặc biệt 11,000,000 ₫ Regular Price 12,220,000 ₫

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8816

Giá đặc biệt 10,450,000 ₫ Regular Price 11,610,000 ₫
Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8815R Details -10%

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8815R

Giá đặc biệt 9,900,000 ₫ Regular Price 11,000,000 ₫
Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8815L Details -10%

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8815L

Giá đặc biệt 9,900,000 ₫ Regular Price 11,000,000 ₫
Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8812 Details -10%

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8812

Giá đặc biệt 7,370,000 ₫ Regular Price 8,190,000 ₫

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8809

Giá đặc biệt 8,470,000 ₫ Regular Price 9,410,000 ₫
Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8808 Details -10%

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8808

Giá đặc biệt 8,450,000 ₫ Regular Price 9,390,000 ₫

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8805

Giá đặc biệt 6,100,000 ₫ Regular Price 6,777,000 ₫

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8804

Giá đặc biệt 9,020,000 ₫ Regular Price 10,020,000 ₫
Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8801 Details -10%

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 8801

Giá đặc biệt 7,150,000 ₫ Regular Price 7,945,000 ₫

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 6306

Giá đặc biệt 11,660,000 ₫ Regular Price 12,955,000 ₫

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 6305

Giá đặc biệt 9,240,000 ₫ Regular Price 10,265,000 ₫
Chậu rửa bát Malloca MT-MS 6304 Details -10%

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 6304

Giá đặc biệt 8,800,000 ₫ Regular Price 9,780,000 ₫

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 6065

Giá đặc biệt 8,470,000 ₫ Regular Price 9,410,000 ₫
Chậu rửa bát Malloca MT-MS 2025 Details -10%

Chậu rửa bát Malloca MT-MS 2025

Giá đặc biệt 5,170,000 ₫ Regular Price 5,745,000 ₫